在日チェコ商工会議所へようこそ

Welcome to Czech Chamber of Commerce and Industry in Japan (CCCIJ)

News: February 11, 2022 

(Feb 15) Webinar: How to use PROPEA services abroad?
(2月15日) ウェビナー開催:海外でのPROPEAサービスの利用方法について

©MZV ČR

CCCIJ shares the information that the webinar on "How to use PROPEA services abroad" will be hosted by the Department of Economic Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic. The webinar will introduce Czech companies and entrepreneurs to the PROPEA tool - projects to support economic activities abroad. The webinar will take place on February 15, 2022 from 15:00 online via the Microsoft Teams application.

Registration deadline: 11 February

For sign-up, please contact: milan_vagner@mzv.cz


CCCIJ has been the official partner of the PROPEA services in Japan since 2019, and quite recently, the agreement was renewed between the Embassy of the Czech Republic in Tokyo and CCCIJ.

-------------------------

Webinář: Jak využít služby PROPEA v zahraničí?

Odbor ekonomické diplomacie MZV ČR zve na webinář, který české firmy a podnikatele seznámí  s nástrojem PROPEA - projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí. Webinář proběhne 15. 2. 2022 od 15:00 online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.


Nástroj ekonomické diplomacie PROPEA doplňuje služby poskytované ekonomickými diplomaty ČR v zahraničí. Umožňuje českým exportérům získat v zahraničí služby zkušených místních expertů, kteří firmám pomohou např. se založením pobočky, certifikací a registrací výrobku, jeho uvedením na trh nebo s hledáním distributora. Program tak českým firmám pomáhá uchytit se i na náročných, vesměs vzdálených trzích, kde je osobní přítomnost a znalost jazyka nezbytná. Program administruje Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR. Realizátorem projektu je vždy místní subjekt ověřený zastupitelským úřadem, který pro české firmy zajistí specializované služby. Stát přitom hradí 70 % ceny služby, český exportér 30 %. Rozpočet na jednu službu v jedné zemi je max. 100 tis. korun, resp. maximálně 500 tisíc korun celkem na všechny služby PROPEA v daném teritoriu. Více informací o nástroji PROPEA a možnostech jeho využití najdete také v článku na export.cz zde. 

Cílem webináře je informovat české firmy o možnostech využití tohoto nástroje ekonomické diplomacie v zemích, pro které byly projekty PROPEA v roce 2022 schváleny. Jedná se celkem o 18 projektů v 17 zemích Asie, Jižní Ameriky, Blízkého Východu a Afriky a Evropy.

Během webináře proběhne stručné představení výhod nástroje PROPEA. Na webináři vystoupí také zástupci podnikatelské reprezentace (Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR), kteří jsou do schvalování projektů zapojeni, stejně jako do procesu výběru partnerského subjektu v zahraničí, se kterým ambasáda při realizaci projektu spolupracuje.

O vlastní zkušenosti s realizací PROPEA se podělí Zuzana Stiborová, ekonomická diplomatka zastupitelského úřadu ČR v Mexiku, kde projekt úspěšně proběhl již v roce 2021. Filip Vavřínek, ekonomický specialista z Generálního konzulátu ČR v brazilském Sao Paulo, kde se v tomto roce projekt PROPEA uskuteční poprvé, představí perspektivy obchodní spolupráce v teritoriu a možnosti využití služeb v rámci PROPEA.

Na webináři vystoupí také firma Rudolf Jelínek, která má s využitím tohoto nástroje v několika zemích v minulých letech pozitivní zkušenosti.

Zájemci o účast na webináři se mohou registrovat do 11. února na adrese: milan_vagner@mzv.cz

S potvrzením účasti účastníci obdrží také odkaz na připojení na webinář.

Podrobný program webináře  naleznete níže.

 

Program webináře 

15:00  zahájení webináře - M. Svoboda, ředitel Odboru ekonomické diplomacie, MZV ČR

15:05  stručné představení programu PROPEA (powerpointová prezentace)

15:15  vystoupení  zástupců podnikatelské reprezentace:

            - Jiří Hansl, ředitel zahraničního odboru, Hospodářská komora ČR

            - Lukáš Martin, ředitel sekce mezinárodních vztahů, Svaz průmyslu a dopravy 

15:25  zkušenosti zastupitelského úřadu s realizací PROPEA a vystoupení zástupce úřadu z nového  teritoria s perspektivou bilaterálních ekonomických vztahů (velvyslanectví  Mexiko, generální konzulát  Sao Paulo)

15:35  zkušenosti české podnikatelské sféry s PROPEA (R. Jelínek, p. Ľubomír Čul) 

15:40 diskuse

16:00 závěr webináře


Source:
Webinář: Jak využít služby PROPEA v zahraničí?
28.01.2022 MZV ČR
https://www.mzv.cz/ekonomika/cz/udalosti/webinar_jak_vyuzit_sluzby_propea_v.html