在日チェコ商工会議所へようこそ

Welcome to Czech Chamber of Commerce and Industry in Japan (CCCIJ)

Pozdrav předsedy

Roman Watanabe, Chairman of CCCIJ

Vážení členové, partneři a přátelé,

jsem velmi potěšen, že vás mohu všechny přivítat na našich webových stránkách. Českou obchodní a průmyslovou komoru v Japonsku (CCCIJ) jsme založili v červenci 2013, japonským Ministerstvem průmyslu a obchodu byla oficiálně schválena v roce 2014. Podporujeme zájmy českých firem podnikajících v Japonsku, stejně jako japonské firmy mající zájmem o podnikání v České republice.

I když se obchod mezi oběma zeměmi v průběhu let neustále zvyšuje, stále existuje hodně nevyužitých příležitostí. V této oblasti chce CCCIJ hrát důležitou roli. Věřím, že jakožto nezisková organizace doplňujeme funkce vlády ČR, zastupitelství a obchodních agentur tak, že poskytujeme platformu pro navazování kontaktů a neformální výměny znalostí a zkušeností. Představujeme mimo jiné cennou komunitu pro podporu, inspiraci a potěšení všech našich členů.

Těšíme se na Vaši účast ve všech činnostech - obchodních i společenských. Pracujeme rovněž v úzké součinnosti s Velvyslanectvím České Republiky v Tokiu,  agenturami CzechTrade, CzechInvest a Czech Tourism a s Českým centrem. V obchodním a kulturním kontextu podporujeme české produkty a značky.

Se srdečným pozdravem,

Roman Watanabe,
Předseda CCCIJ